An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.473138306" to 196864 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1959207650" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_speccategory.speccat_id AS id, ip_speccategory.speccat_name AS name, ip_speccategory.speccat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile, 0) as ile FROM ip_speccategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ile, speccat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card card, ip_city city, ip_powiat WHERE card.card_status = '0' AND card.card_id = ip_card_cs.card_id AND city.city_id=card.city_id AND ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=13 AND ip_cs.subcat_id=42377 GROUP BY speccat_id ) ips ON (ips.speccat_id=ip_speccategory.speccat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.subcat_id=42377 AND ip_cs.speccat_id=ip_speccategory.speccat_id ORDER BY ip_speccategory.speccat_name Meble ogrodowe - warmiamazury.ipolska.info An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.625015745" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ilosc FROM ip_cs cat, ip_card_cs cc, ip_powiat powiat, ip_card card, ip_city city WHERE city.city_id=card.city_id AND card.card_status = '0' AND card.card_id=cc.card_id AND cc.cs_id=cat.cs_id AND cat.speccat_id=150 AND city.powiat_id=powiat.powiat_id AND powiat.state_id=13
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-260 Lubawa, Kopernika 3,
pow.: iławski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 645 30 40
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-687 Purda, 27,
pow.: olsztyński, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 532 02 90
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
13-230 Lidzbark, Zieluńska 9,
pow.: działdowski, woj.: Warmińsko-mazurskie
23 696 15 13
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
82-300 Elbląg, Hetmańska 7,
pow.: elbląski, woj.: Warmińsko-mazurskie
601 677 573
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl