An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.941574631" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.2106450467" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile,0) as ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card, ip_city, ip_powiat WHERE ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_card_cs.card_id = ip_card.card_id AND ip_card.city_id = ip_city.city_id AND ip_card.card_status = '0' AND ip_city.powiat_id=ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=13 AND ip_cs.cat_id=42051 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42051 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo - warmiamazury.ipolska.info An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.220668027" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ilosc FROM ip_cs cat, ip_card_cs cc, ip_powiat powiat, ip_card card, ip_city city WHERE city.city_id=card.city_id AND card.card_status = '0' AND card.card_id=cc.card_id AND cc.cs_id=cat.cs_id AND cat.cat_id=42051 AND city.powiat_id=powiat.powiat_id AND powiat.state_id=13
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-731 Sorkwity, Zamkowa 11,
pow.: mrągowski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 742 85 27
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-959 Olsztyn, Partyzantów 1/2,
pow.: Olsztyn, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 527 74 58
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
13-113 Janowo, Zdrojowa 4,
pow.: nidzicki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 626 44 13
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
13-230 Lidzbark, Ogrodowa 4a,
pow.: działdowski, woj.: Warmińsko-mazurskie
23 696 30 96
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-520 Pieniężno, Ornecka 16,
pow.: braniewski, woj.: Warmińsko-mazurskie
55 243 62 73
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-200 Bartoszyce, 57,
pow.: bartoszycki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 761 60 19
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-260 Lubawa, Poznańska 13,
pow.: iławski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 645 23 78
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-687 Purda, 16,
pow.: olsztyński, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 512 43 29
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
12-200 Pisz, Warszawska 41,
pow.: piski, woj.: Warmińsko-mazurskie
87 423 25 17
An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1275586820" to 99488 bytes: No space left on device Query: SELECT ic.cat_id as idkategoria, cat_name as kategoria, cat_seo as cat_seo, ic.subcat_id as idpodkategoria, subcat.subcat_name as podkategoria, subcat.subcat_seo as subcat_seo, speccat.speccat_id as idspeckategoria, speccat.speccat_name as speckategoria, speccat.speccat_seo as speccat_seo, ics.cs_id FROM ip_card_cs ics, ip_category cat, ip_subcategory subcat, ip_cs ic LEFT JOIN ip_speccategory speccat ON (ic.speccat_id=speccat.speccat_id ) WHERE ics.cs_id=ic.cs_id AND ics.card_id=329024 AND ic.cat_id=cat.cat_id AND ic.subcat_id=subcat.subcat_id ORDER BY kategoria, podkategoria, speckategoria Rozbuduj
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-260 Lubawa, Olsztyńska 5,
pow.: iławski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 645 46 27
An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.190815591" to 99488 bytes: No space left on device Query: SELECT ic.cat_id as idkategoria, cat_name as kategoria, cat_seo as cat_seo, ic.subcat_id as idpodkategoria, subcat.subcat_name as podkategoria, subcat.subcat_seo as subcat_seo, speccat.speccat_id as idspeckategoria, speccat.speccat_name as speckategoria, speccat.speccat_seo as speccat_seo, ics.cs_id FROM ip_card_cs ics, ip_category cat, ip_subcategory subcat, ip_cs ic LEFT JOIN ip_speccategory speccat ON (ic.speccat_id=speccat.speccat_id ) WHERE ics.cs_id=ic.cs_id AND ics.card_id=329860 AND ic.cat_id=cat.cat_id AND ic.subcat_id=subcat.subcat_id ORDER BY kategoria, podkategoria, speckategoria Rozbuduj
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl