An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.407571919" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1430916697" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile,0) as ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card, ip_city, ip_powiat WHERE ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_card_cs.card_id = ip_card.card_id AND ip_card.city_id = ip_city.city_id AND ip_card.card_status = '0' AND ip_city.powiat_id=ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=13 AND ip_cs.cat_id=42051 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42051 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Usługi dla rolnictwa - warmiamazury.ipolska.info An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1629360350" to 205152 bytes: No space left on device Query: SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ilosc FROM ip_cs cat, ip_card_cs cc, ip_powiat powiat, ip_card card, ip_city city WHERE city.city_id=card.city_id AND card.card_status = '0' AND card.card_id=cc.card_id AND cc.cs_id=cat.cs_id AND cat.subcat_id=42789 AND city.powiat_id=powiat.powiat_id AND powiat.state_id=13
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-731 Sorkwity, Zamkowa 11,
pow.: mrągowski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 742 85 27
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-100 Lidzbark Warmiński, Piłsudskiego 3,
pow.: lidzbarski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 767 21 99
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-283 Olsztyn, Jagiellońska 55a lok. 24,
pow.: Olsztyn, woj.: Warmińsko-mazurskie
694 922 821
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-200 Bartoszyce, Kętrzyńska 35,
pow.: bartoszycki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 762 62 81
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-300 Morąg, Bartężek 1,
pow.: ostródzki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 757 00 12
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
19-314 Kalinowo, Stożne 3,
pow.: ełcki, woj.: Warmińsko-mazurskie
503 868 157
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-260 Lubawa, Słowackiego 3,
pow.: iławski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 645 23 31
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
12-140 Świętajno, 19,
pow.: olecki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 622 60 64
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-260 Lubawa, Przemysłowa 20,
pow.: iławski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 645 56 03
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
13-204 Płośnica, 31,
pow.: działdowski, woj.: Warmińsko-mazurskie
23 696 82 49
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl