An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.203830846" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1422151897" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile,0) as ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card, ip_city, ip_powiat WHERE ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_card_cs.card_id = ip_card.card_id AND ip_card.city_id = ip_city.city_id AND ip_card.card_status = '0' AND ip_city.powiat_id=ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=13 AND ip_cs.cat_id=42062 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42062 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Usługi leśne - warmiamazury.ipolska.info
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-669 Olsztyn, Bracławska 7,
pow.: Olsztyn, woj.: Warmińsko-mazurskie
504 233 904
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
12-200 Pisz, Jaśkowo 9,
pow.: piski, woj.: Warmińsko-mazurskie
504 352 274
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-530 Frombork, 14-530 Krzyżewo,
pow.: braniewski, woj.: Warmińsko-mazurskie
55 243 70 20
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
82-300 Elbląg, Wrzosowa 8,
pow.: elbląski, woj.: Warmińsko-mazurskie
55 231 54 01
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-040 Dobre Miasto, Gen. Tadeusza Kościuszki 2,
pow.: olsztyński, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 616 19 90
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl