An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.696035354" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 Organizacja imprez i uroczystości - warmiamazury.ipolska.info
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1039707583" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT ip_powiat.powiat_id as id, REPLACE(powiat_name, 'm.', '') as name, powiat_seo as seo, ip_powiat.google_border, COALESCE(SUM(ic.ile), 0) as ile FROM ip_powiat LEFT JOIN( SELECT ip_city.city_id, ip_city.powiat_id, c.ile FROM ip_city LEFT JOIN( SELECT count(ip_card.card_id) as ile, ip_card.city_id FROM ip_card, ip_city, ip_card_cs icc, ip_cs ic WHERE ip_card.city_id=ip_city.city_id AND ip_card.card_id = icc.card_id AND icc.cs_id=ic.cs_id AND ip_card.card_status = '0' AND ic.subcat_id = 42698 GROUP BY ip_card.city_id ) c ON (c.city_id = ip_city.city_id ) ) ic ON (ic.powiat_id = ip_powiat.powiat_id) WHERE state_id=13 GROUP BY id, name, seo, google_border ORDER BY powiat_seo, REPLACE(powiat_name, 'm.', '') « Cofnij do: Cała polska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-015 Olsztynek, Słoneczna 19,
pow.: olsztyński, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 519 16 49
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-686 Olsztyn, Orłowicza,
pow.: Olsztyn, woj.: Warmińsko-mazurskie
500 690 046
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-127 Olsztyn, Artyleryjska 3h,
pow.: Olsztyn, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 527 25 52
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-100 Ostróda, Pieniężnego 6,
pow.: ostródzki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 646 95 96
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
12-200 Pisz, Warszawska 53c,
pow.: piski, woj.: Warmińsko-mazurskie
87 425 08 78
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-200 Iława, Ostródzka 54,
pow.: iławski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 649 12 24
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-731 Sorkwity, Maradzki Chojniak 10,
pow.: mrągowski, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 742 78 19
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-200 Bartoszyce, Sędławki 9,
pow.: bartoszycki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 762 66 91
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
82-300 Elbląg, Komeńskiego 35,
pow.: elbląski, woj.: Warmińsko-mazurskie
55 234 83 86
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-310 Miłakowo, Miłakowo,
pow.: ostródzki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 758 71 84
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl