An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.294488023" to 196864 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.267626485" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile,0) as ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card, ip_city, ip_powiat WHERE ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_card_cs.card_id = ip_card.card_id AND ip_card.city_id = ip_city.city_id AND ip_card.card_status = '0' AND ip_city.powiat_id=ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id=13 AND ip_cs.cat_id=42062 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42062 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Ochrona osób i mienia - warmiamazury.ipolska.info
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
82-300 Elbląg, Łódzka 1,
pow.: elbląski, woj.: Warmińsko-mazurskie
601 333 322
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-500 Giżycko, Gdańska 28/2,
pow.: giżycki, woj.: Warmińsko-mazurskie
87 428 28 28
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
18-500 Kolno, 11 Listopada 1,
pow.: olsztyński, woj.: Warmińsko-mazurskie
86 278 47 80
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-410 Olsztyn, Lubelska 43b,
pow.: Olsztyn, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 532 04 04
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-900 Olsztyn, Partyzantów 39,
pow.: Olsztyn, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 533 51 54
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-500 Giżycko, Kętrzyńskiego 12a,
pow.: giżycki, woj.: Warmińsko-mazurskie
87 429 34 76
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
82-300 Elbląg, Lotnicza 19/11,
pow.: elbląski, woj.: Warmińsko-mazurskie
603 196 045
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
11-420 Srokowo, Lipowa 6,
pow.: kętrzyński, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 753 45 18
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
82-300 Elbląg, płk. Dąbka 136/4,
pow.: elbląski, woj.: Warmińsko-mazurskie
55 232 33 31
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
10-070 Olsztyn, al. Warszawska 2b,
pow.: Olsztyn, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 527 99 56
CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet MałyRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl